اطلاعیه فروشگاه

مجموعه لایه های جدید GIS در مقیاس 25000برای اکثر استان های کشور: کلیه لایه ها و شیپ فایل های GIS در دقیقترین مقیاس موجود در کشور (1:25000) برای اکثر مناطق ایران به صورت مجموعه هایی از لایه های پلی گونی و لاینی و نقطه ای موجود می باشد به منظور اطلاع از لایه ها و تهیه ان با راه های ارتباطی زیر تماس حاصل فرمایید. در صورت بروز هر گونه مشکل یا داشتن سؤال در مورد داده های مورد نیاز شما می توانید از طریق ایمیل و یا شماره تلفن زیر با ما در ارتباط باشید: Phone: 09195171524 Email: Environgroups@gmail.com

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان ماکو

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان ماکو مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان ماکو می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان ماکو ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان مهاباد

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان مهاباد مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان مهاباد می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان مهاباد ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان خوی

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان خوی مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان خوی می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان خوی ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه تلا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان چایپاره

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان چایپاره مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان چایپاره می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان چایپاره ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان چالدران

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان چالدران مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان چالدران می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان چالدران ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان بوکان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان بوکان مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان بوکان می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان بوکان ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان ارومیه

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان ارومیه مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان ارومیه می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان ارومیه ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان
تعداد صفحه(2):