اطلاعیه فروشگاه

مجموعه لایه های جدید GIS در مقیاس 25000برای اکثر استان های کشور: کلیه لایه ها و شیپ فایل های GIS در دقیقترین مقیاس موجود در کشور (1:25000) برای اکثر مناطق ایران به صورت مجموعه هایی از لایه های پلی گونی و لاینی و نقطه ای موجود می باشد به منظور اطلاع از لایه ها و تهیه ان با راه های ارتباطی زیر تماس حاصل فرمایید. در صورت بروز هر گونه مشکل یا داشتن سؤال در مورد داده های مورد نیاز شما می توانید از طریق ایمیل و یا شماره تلفن زیر با ما در ارتباط باشید: Phone: 09195171524 Email: Environgroups@gmail.com

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه زنجان همراه با گزارش زمین شناسی در 1:100000

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه زنجان همراه با گزارش زمین شناسی در 1:100000 در اینجا نقشه زمین شناسی ورقه زنجان در مقیاس 1:100000 همراه با گزارش زمین شناسی ارئه شده است. محققان به منظور سهولت در تفسیر زمین شناسی منطقه می توانند از قسمت گزارش ورقه که حاوی اطلاعات مفیدی در مورد شرایط جغرافیایی، چینه شناسی و سنگ شناسی و اطلاعات مفید در مورد نقشه زمین شناسی استفاده نمایند.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه یزد همراه با گزارش زمین شناسی در 1:100000

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه یزد همراه با گزارش زمین شناسی در 1:100000 در اینجا نقشه زمین شناسی ورقه یزد در مقیاس 1:100000 همراه با گزارش زمین شناسی ارئه شده است. محققان به منظور سهولت در تفسیر زمین شناسی منطقه می توانند از قسمت گزارش ورقه که حاوی اطلاعات مفیدی در مورد شرایط جغرافیایی، چینه شناسی و سنگ شناسی و اطلاعات مفید در مورد نقشه زمین شناسی استفاده نمایند.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه یاسوج همراه با گزارش زمین شناسی در 1:100000

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه یاسوج همراه با گزارش زمین شناسی در 1:100000 در اینجا نقشه زمین شناسی ورقه یاسوج در مقیاس 1:100000 همراه با گزارش زمین شناسی ارئه شده است. محققان به منظور سهولت در تفسیر زمین شناسی منطقه می توانند از قسمت گزارش ورقه که حاوی اطلاعات مفیدی در مورد شرایط جغرافیایی، چینه شناسی و سنگ شناسی و اطلاعات مفید در مورد نقشه زمین شناسی استفاده نمایند.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه ورزقان همراه با گزارش زمین شناسی در 1:100000

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه ورزقان همراه با گزارش زمین شناسی در 1:100000 در اینجا نقشه زمین شناسی ورقه ورزقان در مقیاس 1:100000 همراه با گزارش زمین شناسی ارئه شده است. محققان به منظور سهولت در تفسیر زمین شناسی منطقه می توانند از قسمت گزارش ورقه که حاوی اطلاعات مفیدی در مورد شرایط جغرافیایی، چینه شناسی و سنگ شناسی و اطلاعات مفید در مورد نقشه زمین شناسی استفاده نمایند.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه تهران همراه با گزارش زمین شناسی در 1:100000

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه تهران همراه با گزارش زمین شناسی در 1:100000 در اینجا نقشه زمین شناسی ورقه تهران در مقیاس 1:100000 همراه با گزارش زمین شناسی ارئه شده است. محققان به منظور سهولت در تفسیر زمین شناسی منطقه می توانند از قسمت گزارش ورقه که حاوی اطلاعات مفیدی در مورد شرایط جغرافیایی، چینه شناسی و سنگ شناسی و اطلاعات مفید در مورد نقشه زمین شناسی استفاده نمایند.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود نقشه زمین شناسی کفه تاقستان همراه با گزارش زمین شناسی در 1:100000

دانلود نقشه زمین شناسی کفه تاقستان همراه با گزارش زمین شناسی در 1:100000 در اینجا نقشه زمین شناسی ورقه کفه تاقستان در مقیاس 1:100000 همراه با گزارش زمین شناسی ارئه شده است. محققان به منظور سهولت در تفسیر زمین شناسی منطقه می توانند از قسمت گزارش ورقه که حاوی اطلاعات مفیدی در مورد شرایط جغرافیایی، چینه شناسی و سنگ شناسی و اطلاعات مفید در مورد نقشه زمین شناسی استفاده نمایند.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه تبریز همراه با گزارش زمین شناسی در 1:100000

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه تبریز همراه با گزارش زمین شناسی در 1:100000 در اینجا نقشه زمین شناسی ورقه تبریز در مقیاس 1:100000 همراه با گزارش زمین شناسی ارئه شده است. محققان به منظور سهولت در تفسیر زمین شناسی منطقه می توانند از قسمت گزارش ورقه که حاوی اطلاعات مفیدی در مورد شرایط جغرافیایی، چینه شناسی و سنگ شناسی و اطلاعات مفید در مورد نقشه زمین شناسی استفاده نمایند.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه سیرجان همراه با گزارش زمین شناسی در 1:100000

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه سیرجان همراه با گزارش زمین شناسی در 1:100000 در اینجا نقشه زمین شناسی ورقه سیرجان در مقیاس 1:100000 همراه با گزارش زمین شناسی ارئه شده است. محققان به منظور سهولت در تفسیر زمین شناسی منطقه می توانند از قسمت گزارش ورقه که حاوی اطلاعات مفیدی در مورد شرایط جغرافیایی، چینه شناسی و سنگ شناسی و اطلاعات مفید در مورد نقشه زمین شناسی استفاده نمایند.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه ساری همراه با گزارش زمین شناسی در 1:100000

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه ساری همراه با گزارش زمین شناسی در 1:100000 در اینجا نقشه زمین شناسی ورقه ساری در مقیاس 1:100000 همراه با گزارش زمین شناسی ارئه شده است. محققان به منظور سهولت در تفسیر زمین شناسی منطقه می توانند از قسمت گزارش ورقه که حاوی اطلاعات مفیدی در مورد شرایط جغرافیایی، چینه شناسی و سنگ شناسی و اطلاعات مفید در مورد نقشه زمین شناسی استفاده نمایند.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه سردشت همراه با گزارش زمین شناسی در 1:100000

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه سردشت همراه با گزارش زمین شناسی در 1:100000 در اینجا نقشه زمین شناسی ورقه سردشت در مقیاس 1:100000 همراه با گزارش زمین شناسی ارئه شده است. محققان به منظور سهولت در تفسیر زمین شناسی منطقه می توانند از قسمت گزارش ورقه که حاوی اطلاعات مفیدی در مورد شرایط جغرافیایی، چینه شناسی و سنگ شناسی و اطلاعات مفید در مورد نقشه زمین شناسی استفاده نمایند.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان
تعداد صفحه(3):